Koronavirus
info centar za LGBTI zajednicu

Koronavirus (COVID-19) utječe drugačije na život LGBTI osoba

Iako pandemija koronavirusa utječe na cijelo društvo, LGBTI osobe mogu biti ranjivije jer:

  • pušenje je češće u LGBTI zajednici, što nas može činiti ranjivijim od plućnih bolesti poput COVID-19.

  • učestalost raka i HIV infekcije je veća u LGBTI zajednici, što može učiniti naš imunološki sustav slabijim.

  • LGBTI osobe često zbog stigme i diskriminacije odgađaju tražiti liječničku pomoć.

  • u vrijeme krize kada mnogi gube radna mjesta, diskriminacija na radnom mjestu i drugi oblici diskriminacije su učestaliji.

  • starije LGBTI osobe rjeđe imaju podršku obitelji, te češće žive same.


Iskorak je u suradnji s drugim organizacijama pripremio ovaj info centar kako bismo u ovoj situaciji pomogli LGBTI osobama sa specifičnim savjetima i informacijama. Kontinuirano ćemo ga ažurirati za vrijeme pandemije.